VINACONTROL CERT

1. Chính sách chất lượng:

BẠN THAM KHẢO QUA WEBSITE CHÍNH CỦA TRUNG TÂM: http://vnce.vn

2. Chứng chỉ đạt được


 3. Các dịch vụ Chúng tôi cung cấp

1. Chứng nhận sản phẩm/hàng hóa hợp chuẩn:
Đối tượng sản phẩm/ hàng hóa: 
Tất cả các loại sản phẩm/ hàng hóa được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quốc tế (ISO, ASTM, BS, DIN, JIS,…) và tiêu chuẩn khu vực. 
Lợi ích: 
Thỏa mãn yêu cầu kiểm chứng chất lượng của đối tác mua hàng (nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, …); 
Tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào chất lượng của sản phẩm bằng dấu chứng nhận gắn trên sản phẩm; 
Hỗ trợ vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại; Giảm chi phí kiểm tra từng lô khi xuất khẩu hoặc chuyển giao sản phẩm.

2. Chứng nhận sản phẩm/hàng hóa hợp quy 
Đối tượng sản phẩm/ hàng hóa: 
- Thức ăn chăn nuôi: gà, vịt, lợn theo các quy chuẩn tương ứng QCVN 01 – 10: 2009/BNNPTNT, QCVN 01 – 11: 2009/BNNPTNT, QCVN 01 – 12: 2009/BNNPTNT – Cho các nhà sản xuất trong nước. 
- Gạch ốp lát; Xi măng, Clanke; Phụ gia cho xi măng và bê tông theo quy chuẩn QCVN 16: 2011/BXD 
Lợi ích: Thỏa mãn yêu cầu chứng nhận bắt buộc theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
Tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào chất lượng của sản phẩm bằng dấu chứng nhận (CR) gắn trên sản phẩm;
Giúp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại; Giảm chi phí kiểm tra từng lô khi xuất khẩu hoặc chuyển giao sản phẩm.

3. Dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý

o Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế:
– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
– Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
– Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001
– Hệ thống phân tích mối nguy và thiết lập điểm kiểm soát trọng yếu HACCP/ ISO 22000

4. Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn
– Kiểm định Chai, bình, bể áp lực, kiểm định lò hơi, nồi hấp
– Kiểm định các Hệ thống thiết bị áp lực
– Kiểm định Cần trục, cầu trục
– Kiểm định Thang máy, thang cuốn
– Kiểm định Các khu vui chơi công cộng
– Kiểm định Các thiết bị điện
- Thử nghiệm không phá hủy NDT

5. Dịch vụ Đào tạo ATLĐ và vận hành thiết bị
- An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
– An toàn vệ sinh lao động cho người lao động
– An toàn lao động trong sử dụng hóa chất
– An toàn lao động cho người làm việc trên cao
– Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, thiết bị áp lực, xe nâng hàng, hệ thống lạnh, thiết bị nâng chuyển, các thiết bị tạo cảm giác mạnh trong các công trình vui chơi giải trí, kỹ thuật an toàn điện, hàn hơi, …

6. Đào tạo và Huấn luyện áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ quản lý.
Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn: 
- ISO 9000 (Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG – HTQLCL) 
- ISO 14000 (Hệ thống quản lý MÔI TRƯỜNG) 
- ISO 17020 (Hệ thống quản lý TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH) 
- ISO 17025 (Hệ thống quản lý PHÒNG THÍ NGHIỆM) và ISO 15189 
- ISO 22000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN THỰC PHẨM) và HACCP, GMP. 
- OHSAS 18000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP) 
- SA 8000 (Hệ thống TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI) 
- ISO 27000 (Hệ thống quản lý AN NINH THÔNG TIN) 

 Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động: 
- Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN) 
- 5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC) 
- Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 
Tools, SPC) 
- TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN) 
- Six Sigma 
- Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ) 
- TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG THỂ).

Download hồ sơ năng lực của tại đây