TIN TỨC‎ > ‎

VINACONTROL cấp chứng nhận hợp quy cho gạch ốp lát

Ngày 20/08/2010, bộ xây dựng đã ra thông tư 14/2010/TT-BXD, quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát. Theo đó khi nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nêu tại cột 1 ở Bảng Danh mục, người nhập khẩu phải công bố chất lượng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này (công bố hợp quy) và trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm và tài liệu về sản phẩm phải gắn dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm.


Khi nhập khẩu, người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu các tài liệu sau:


- Bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ra sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực;

- Bản chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát tại cửa khẩu phù hợp với quy định nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định.

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 433/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Theo quyết định, VNCE được chỉ định là đơn vị Thử nghiệm, chứng nhận các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng:

         – Nhóm sản phẩm Clanhke xi măng và xi măng

         – Nhóm sản phẩm phụ gia cho xin măng và bê tông

         – Nhóm sản phẩm gạch ốp lát
BXD_QCVN

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Add : 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.

Fax : 08 393 21 300

HP : 0987 165 589 / 0945 46 40 47

Email: chnam@vnce.vn