Thông tư ban hành 30 quy trình kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động

Ngày 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hiệu lực thi hành của thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

2. Bãi bỏ Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 46/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.

Đối tượng áp dụng của thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Danh mục các quy trình kiểm định gồm:


TT

Tên quy trình

Số hiệu

1

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C

QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH

2

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu

QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH

3

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí

QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH

4

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH

5

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế

QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH

6

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp

QTKĐ:06-2016/BLĐTBXH

7

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực

QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH

8

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH

9

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)

QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH

10

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành

QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH

11

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng

QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH

12

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người

QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH

13

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay

QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH

14

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải

QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH

15

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng

QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH

16

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay

QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH

17

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng

QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH

18

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH

19

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm

QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH

20

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng

QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH

21

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện

QTKĐ:21-2016/BLĐTBXH

22

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực

QTKĐ:22-2016/BLĐTBXH

23

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter)

QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH

24

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy

QTKĐ:24-2016/BLĐTBXH

25

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người

QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH

26

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động

QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH

27

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc

QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH

28

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt

QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH

29

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay

QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH

30

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người

QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH


Comments