Hoạt động gần đây của trang web

00:57, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã chỉnh sửa ISO 9001
00:54, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã chỉnh sửa ISO 22000
00:52, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã chỉnh sửa ISO 14001
00:49, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã chỉnh sửa HACCP
00:48, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã chỉnh sửa HACCP
00:44, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã chỉnh sửa Chứng nhận hợp quy thang máy
00:43, 7 thg 1, 2019 Vinacontrol CE đã đính kèm chi dinh chung nhan hop quy bao ho lao dong 3.jpg vào Chứng nhận hợp quy thang máy
00:00, 20 thg 4, 2018 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa VINACONTROL được chỉ định Kiểm định thiết bị y tế, máy chụp X Quang, máy CT Scaner
23:58, 19 thg 4, 2018 Vinacontrol Cert đã đính kèm Kiem dinh thiet bi y te 3.jpg vào VINACONTROL được chỉ định Kiểm định thiết bị y tế, máy chụp X Quang, máy CT Scaner
23:58, 19 thg 4, 2018 Vinacontrol Cert đã đính kèm Kiem dinh thiet bi y te 2.jpg vào VINACONTROL được chỉ định Kiểm định thiết bị y tế, máy chụp X Quang, máy CT Scaner
23:58, 19 thg 4, 2018 Vinacontrol Cert đã đính kèm Kiem dinh thiet bi y te 1.jpg vào VINACONTROL được chỉ định Kiểm định thiết bị y tế, máy chụp X Quang, máy CT Scaner
07:27, 19 thg 1, 2018 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa Thông tư ban hành 30 quy trình kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động
07:05, 19 thg 1, 2018 Vinacontrol Cert đã tạo Thông tư ban hành 30 quy trình kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động
06:11, 19 thg 1, 2018 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
23:08, 22 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa ISO 22000
22:57, 22 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa ISO 14001
22:52, 22 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa ISO 9001
22:43, 22 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa Kiểm định thiết bị điện và hệ thống điện
22:43, 22 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã đính kèm 1.1 Logo-1.jpg vào Kiểm định thiết bị điện và hệ thống điện
08:08, 19 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa Kiểm định nồi hơi là việc cần thiết đảm bảo an toàn cho con người
07:40, 19 thg 12, 2017 Vinacontrol Cert đã tạo Kiểm định nồi hơi là việc cần thiết đảm bảo an toàn cho con người
20:40, 1 thg 11, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa VINACONTROL được chỉ định Kiểm định thiết bị y tế, máy chụp X Quang, máy CT Scaner
18:38, 1 thg 11, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
18:37, 1 thg 11, 2017 Vinacontrol Cert đã đính kèm may chup CT Scaner.jpg vào TRANG CHỦ
10:18, 1 thg 11, 2017 Vinacontrol Cert đã chỉnh sửa Kiểm định thiết bị y tế, máy chụp X Quang, máy CT Scaner

cũ hơn | mới hơn