Quy trình kiểm định lò hơi

Các danh mục chính của Quy trình kiểm định lò hơi

          1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định này quy định về trình tự, thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các loại nồi hơi thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Căn cứ vào quy trình này, cơ quan kiểm định áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại nồi hơi nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

          2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

          3. Các bước kiểm định

          4. Xử lý kết quả kiểm định

          5. Chu kỳ kiểm định


 Download Quy trình kiểm định lò hơi : TẠI ĐÂY