Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ

Vinacontrol là đơn vị chuyên thực hiện việc kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ (chụp X-Ray). Các dự án mà Vinacontrol đã thực hiện như: Nhà máy lọc dầu Đông Phương, nhà máy lọc dầu Nam Việt, các công trình thủy điện, nhiệt điện khắp cả nước.

Trong các phương pháp kiểm tra mối hàn thì phương pháp chụp phim (RT) là phương pháp đáng tin cậy và chính xác nhất.

Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, việc sử dụng các thiết bị bức xạ, đặc biệt là các thiết bị chụp ảnh công nghiệp bức xạ để kiểm tra chất lượng công trình ngày càng trở nên phở biến. Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp là một trong những phương pháp quan trọng để đảm bảo kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo nhiều loại thiết bị và xây dựng các công trình quan trọng, là phương pháp được thế giới công nhận để đánh giá chất lượng sản phẩm và là các bằng chứng pháp lý để nghiệm thu công trình.


Nguồn để chụp XRay là thiết bị có chứa chất phóng xạ Uranium nghèo

 
                                                                                                        Bộ nguồn chụp phim
Ċ
Vinacontrol CE,
02:31, 3 thg 9, 2013