KIỂM TRA

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL (VINACONTROL CERT) là một công ty trực thuộc Tập đoàn VINACONTROL hoạt động trong lĩnh vực: Đánh giá, Chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; Kiểm định an toàn thiết bị máy móc; Đào tạo an toàn lao động  v.v…

CÁC DỊCH VỤ VINACONTROL CERT CUNG CẤP:

I - DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ:
1/ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI, KIỂM ĐỊNH NỒI HẤP, KIỂM ĐỊNH LÒ NHIỆT, KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN, ĐỒNG HỒ ÁP KẾ.

2/ KIỂM ĐỊNH MÁY NÉN KHÍ, KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN, KIỂM ĐỊNH BÌNH ÁP LỰC, BỂ ÁP LỰC


3/ KIỂM ĐỊNH MÁY XÂY DỰNG, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG, KIỂM ĐỊNH CẨU THÁP
4/ KIỂM ĐỊNH THANG MÁY, KIỂM ĐỊNH THANG CUỐN
5/ KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH, KIỂM ĐỊNH KHO LẠNH

6/ KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT
7/ KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ, KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS, ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC NÓNG, LẠNH.
8/ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY NDT: KIỂM TRA MỐI HÀN, ĐO ĐỘ DÀY VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM KHÔNG PHÁ HỦY, CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ...II - CHỨNG NHẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ:

1/ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001: CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008, ĐÁNH GIÁ ISO 9001: 2008
2/ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001: CHỨNG NHẬN ISO 14001, ĐÁNH GIÁ ISO 14001
3/ CHỨNG NHẬN, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS 18001: CHỨNG NHẬN OHSAS 18001, ĐÁNH GIÁ OHSAS 18001

4/ CHỨNG NHẬN, ĐÁNH GIÁ HACCP, CHỨNG NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ ISO 22000

III - DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN, CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
.

1/ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN (CHỨNG NHẬN HỢP QUY)
Vinacontrol chứng nhận các sản phẩm phù hợp quy chuẩn:
- Nhóm nghành vật liệu xây dựng: Nhóm Gạch ốp lát, Đá ốp lát; Nhóm Slanhke xi măng và xi măng, phụ gia xi măng.
- Nhóm nghành thức ăn chăn nuôi.


2/ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN (CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN)
Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB…), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,…) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,…)
o Triển khai các hoạt động đào tạo phát triển năng lực của doanh nghiệp
o Cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý doanh nghiệp
o Thực hiện đánh giá IQA/ IEA như vai trò của bên thứ nhất và bên thứ hai.