Kiểm định nồi hơi là việc cần thiết đảm bảo an toàn cho con người

Ngày nay có rất nhiều vụ tai nạn về nồi hơi, lò hơi xẩy ra thường duyên, đặc biệt các thiết bị nồi hơi, lò hơi thường gây ra các vụ tai nạn rất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nồi hơi, lò hơi là những thiết bị có quy định phải kiểm định an toàn nhưng do sự thiếu hiểu biết, do xem nhẹ công tác an toàn lao động nên hiện nay còn nhiều nồi hơi, lò hơi vẫn chưa được kiểm định hoặc hết hạn như chưa tiến hành kiểm định lại.

Hằng năm thanh tra lao động của Sở Lao động thương binh Xã hội các tỉnh đã kiểm tra theo từng chuyên đề nhưng do số lượng doanh nghiệp quá lớn trong khi lực lực kiểm tra mỏng do đó vẫn còn những cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chưa đánh giá được mức độ an toàn của các thiết bị. 
Việc kiểm định nồi hơi, kiểm định lò hơi là công tác đánh giá an toàn toàn bộ nồi hơi, lò hơi, từ cấu tạo, cơ cấu an toàn cho tới công tác vận hành.
Hằng năm việc kiểm định nồi hơi và kiểm định lò hơi đã hạn chế rất nhiều vụ tai nạn nồi hơi, lò hơi xẩy ra