Hơn 1 tỷ đôla cho dự án nhiệt điện Thái Bình

Comments