HỎI ĐÁP‎ > ‎

Thiết bị nào có quy định dán nhãn năng lượng ?


Ngày 12/9/2011 Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định 51/2011/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Theo đó, bắt đầu từ năm 2013, một số sản phẩm tiêu thụ năng lượng thuộc 4 nhóm danh mục theo quy định sẽ phải thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng bắt buộc. Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL

 Stt

Nhóm thiết bị dán nhãn

Danh mục các sản phẩm phải dán nhãn theo Lộ trình

Số TCVN (bấm vào link để tham khảo)

Tên Tiêu chuẩn

1.     

                1.Nhóm thiết bị gia dụng

Đèn huỳnh quang ống thẳng

TCVN 8249:2009

Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng

2.     

TCVN 7451-1:2005

Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

3.     

TCVN 7451-2:2005

Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

4.     

Đèn huỳnh quang compact

TCVN 7896:2008

Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng

5.     

Chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang

TCVN 8248:2009

Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng

6.     

Chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

TCVN 7897:2008

Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

Máy điều hòa không khí

TCVN 7830:2007

Máy Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng

8.     

TCVN 7831:2007

Máy Điều hòa không khí – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

 

  Máy điều hòa không khí

TCVN 7830:2012

Máy Điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất năng lượng

 

TCVN 7831:2012

Máy Điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

9.     

Tủ lạnh

TCVN 7828:2007

Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

10.   

Tủ lạnh

TCVN 7829:2007

Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

11.   

Máy giặt

TCVN 8526:2010

Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

12.   

Nồi cơm điện

TCVN 8252:2009

Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

13.   

Quạt điện

TCVN 7826:2007

Quạt điện – Hiệu suất năng lượng

14.   

TCVN 7827:2007

Quạt điện – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

15.

Máy thu hình

TCVN 9537:2012

Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

16.

TCVN 9536:2012

Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng

 

2.Nhóm thiết bị Văn phòng và thương mại

Máy photocopy

 TCVN 9510:2012

 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng

 

Máy in

 TCVN 9509:2012

 Máy in – Hiệu suất năng lượng

 

Màn hình máy tính

 TCVN 9508:2012

 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

 

Tủ giữ lạnh thương mại

 

 

15.   

3. Thiết bị công nghiệp

Máy biến áp phân phối ba pha

TCVN 8525:2010

Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

16.   

Động cơ điện

TCVN 7450-1:2005

Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

17.   

TCVN 7450-2:2005

Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

 

4. Phương tiện giao thông vận tải

Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống)

 

 Các tiêu chuẩn HSNL khác cho các sản phẩm ngoài danh mục quy định tại Lộ trình

TT

Số hiệu TCVN

Tên tiêu chuẩn

1         

TCVN 7898:2009

Bình đun nước nóng có dự trữ – Hiệu suất năng lượng

2         

TCVN 8251:2009

Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

3         

TCVN 8250:2009

Đèn natri cao áp – Hiệu suất năng lượng

4         

13/2008/QĐ-BCT

Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng


VNEEPXem thêm


Comments