HỎI ĐÁP‎ > ‎

Đơn vị nào có chức năng kiểm định hệ thống chống sét ?


Trả lời: Đơn vị có chức năng kiểm định hệ thống chống sét là đơn vị được chỉ định hay công nhận khả năng thử nghiệm, kiểm tra hệ thống chống sét qua các chỉ định như LAS - XD hay VILAS. Vinacontrol là đơn vị được công nhận và chỉ định kiểm định hệ thống chống sét qua chỉ định LAS-XD mang số hiệu 1457.