HỎI ĐÁP‎ > ‎

Chi phí kiểm định thiết bị ?

Chi phí của việc kiểm định an toàn thiết bị được quy định theo Thông tư 20 của Bộ tài chính.


Xem thêm