HỎI ĐÁP‎ > ‎

Các phương pháp kiểm tra mối hàn hiện nay

Các mối hàn ở một số chi tiết có tầm quan trọng và cần phải kiểm tra kiểm định kỹ lưỡng như: mối hàn ở các lò hơi, lò nhiệt, mối hàn ở các đường ống dẫn khí, đường ống dẫn dầu….

Để đảm bảo an toàn, các mối hàn ở các vật liệu này sau khi thi công cần phải kiểm tra, kiểm định kỹ lưỡng rồi mới đưa vào vận hành. Có rất nhiều cách để kiểm tra mối hàn, nhưng chủ yếu là các phương pháp kiểm tra không phá hủy NDT:

1. Siêu âm kiểm tra (Ultrasonic test – UT) (Kiểm định bằng phương pháp siêu âm)
2. Chụp ảnh bức xạ hay còn gọi là chụp phim (Radiographic test – RT)
3. Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu (Penetrant test – PT) (kiểm định bằng Phương pháp thẩm thấu)
4. Kiểm tra bằng bột từ (Magnetic particle test – MT) (kiểm định bằng bột từ)

Trong đó các biện pháp UT và RT được sử dụng để phát hiện các khuyết tật nằm sâu bên trong chiều dày kết cấu, còn biện pháp PT và MT sử dụng khi cần kiểm tra các khuyết tật nằm trên bề mặt.


Xem thêm