ĐÀO TẠO‎ > ‎

Đào tạo an toàn vận hành

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL (VINACONTROL CERT) là một công ty trực thuộc Tập đoàn VINACONTROL hoạt động trong lĩnh vực: Đánh giá, Chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; Kiểm định an toàn thiết bị máy móc; Đào tạo an toàn lao động  v.v…

Vinacontrol đào tạo vận hành an toàn các thiết bị sau:
  • VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP
  • HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP
  • HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ NỒI HƠI
  • HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG
  • VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP