ĐÀO TẠO‎ > ‎

Đào tạo an toàn lao động

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL (VINACONTROL CERT) là một công ty trực thuộc Tập đoàn VINACONTROL hoạt động trong lĩnh vực: Đánh giá, Chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; Kiểm định an toàn thiết bị máy móc; Đào tạo an toàn lao động  v.v…

Vinacontrol Cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội như:
- An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
- An toàn vệ sinh lao động cho người lao động
- An toàn lao động trong sử dụng hóa chất
- An toàn lao động cho người làm việc trên cao

Chứng chỉ ATLĐ do VINACONTROL CERT cấp: