Nhóm nghành thức ăn chăn nuôiVINACONTROL Cert Chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm nhóm thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01-10:2009/BNNPTNT và QCVN 01-12:2009/BNNPTNT

Ngày 04 tháng 09 năm 2012, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn vừa ra quyết định số 253/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa thức ăn chăn nuôi phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

         – Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà

         – Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn

quyet dinh

Hãy đến với chúng tôi để được chứng nhận sản phẩm một cách nhanh chóng và nhiệt tình: