CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY

Chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn (còn gọi là chứng nhận hợp quy) là thủ tục bắt buộc theo quy định của nhà nước đối với những sản phẩm có quy định:

1. Vinacontrol Cert chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD:

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 433/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 1356/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho nhóm nghành Vật liệu xây dựng thay cho quyết định 433/QĐ-BXD.

Ngày 06 tháng 03 năm 2015, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định bổ sung số 258/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận thêm các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm Vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Như vậy, với các quyết định này Vinacontrol Cert hiện là đơn vị được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy cho 09 nhóm vật liệu xây dựng sau:

         – Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm Clanhke xi măng và xi măng

         – Chứng nhận hợp quy nhóm phụ gia Xi măng và Bê tông và vữa

         – Chứng nhận hợp quy nhóm gạch ốp lát, đá ốp lát

        Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm VLXD chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC -U); Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm trên cơ sở gỗ

         – Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

         – Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh: Xí xổm, xí bệt, chậu rửa

         – Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ và cửa đi.

         – Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm vật liệu xây: Nhóm gạch rỗng đất sét nung và nhóm gạch đặc đất sét nung: Gạch Tuynel...., Nhóm gạch không nung: gạch Block bê tông, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt

         -  Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (cát, đá dăm, sỏi, sỏi dăm, cát nghiền);

2. Vinacontrol Cert chứng hợp quy cho các đơn vị sản xuất và nhập khẩu các thiết bị như:

        -  Chứng nhận hợp quy thang máy

        -  Chứng nhận hợp quy nồi hơi và thiết bị áp lực

        -  Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

        -  Chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi

        -  Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay

3. Vinacontrol Cert chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm nhóm thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01-10:2009/BNNPTNT và QCVN 01-12:2009/BNNPTNT

Ngày 04 tháng 09 năm 2012, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn vừa ra quyết định số 253/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa thức ăn chăn nuôi phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

         – Chứng nhận thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà

         – Chứng nhận thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn


Tổ chức chứng nhận Vinacontrol Cert
Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN : 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
HP : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn