ISO 9001

ISO là gì ?

ISO là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa (The International Organization for Standardization), được thành lập năm 1947, có trụ sở chính tại Geneva. Việt Nam là thành viên của ISO vào năm 1977

ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng đưa ra các nguyên tắc về quản lý và tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến. ISO 9001 áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

index

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm

    1.     ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

    2.     ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng -  Các yêu cầu

    3.     ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng -  Các yêu cầu (phiên bản thay thế ISO 9001:2008)

    4.     ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

    5.     ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường


Tổ chức nào cần xây dựng và chứng nhận ISO 9001

-         Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.

-         Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

-         Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.

-         Tăng lợI nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí


Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

1- Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ
Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty

2- Trách nhiệm của lãnh đạo
- Cam kết của lãnh đạo
- Định hướng bỡi khách hàng
- Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban
- Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh
- Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
- Tiến hành xem xét của lãnh đạo

3- Quản lý nguồn lực
- Cung cấp nguồn lực
- Tuyển dụng
- Đào tạo
- Cơ sở hạ tầng
- Môi trường làm việc

4- Tạo sản phẩm
– Hoạch định sản phẩm
– Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng
– Kiểm soát thiết kế
– Kiểm soát mua hàng
– Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
– Kiểm soát thiết bị đo lường

5- Đo lường phân tích và cảI tiến
– Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
– Đánh giá nội bộ
– Theo dõi và đo lường các quá trình
– Theo dõi và đo lường sản phẩm
– Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
– Phân tích dữ liệu
– Hành động khắc phục
– Hành động phòng ngừa


Lợi ích ISO 9001

Dưới đây là một số lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và di trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

1.      Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng

2.      Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất

3.      Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)

4.      Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng

5.      Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.

6.      Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.

7.      Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước

8.      Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.

9.      Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

 

Download tài liệu ISO 9001:

http://www.mediafire.com/view/?au7569ehxxu5107


Hãy liên hệ Vinacontrol theo số hotline 0945464047 để được tư vấn và chứng nhận ISO 9001

Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Ċ
Vinacontrol CE,
21:07, 22 thg 8, 2013
Comments